16/12/07 Ålem Totalbrand i villa .Det är oklart om någon kommit till skada.