14/06-06 Kalmar :KALMAR Ett läckage av ammoniak har inträffat vid Arla på Torsåsgatan i Kalmar.