12/10/07 Greenpeace: Fredspriset är en spark i ändan på Bush ”Greenpeace ser det här priset som en kraftig spark i ändan på president George W. Bush, som fortfarande inte tar klimatförändringarna på allvar. Kanske kan Norge och världen nu väcka presidenten ur hans handlingsförlamning”, säger Truls Gulowsen, som leder Greenpeace i Oslo. ”Det är glädjande att fredspriset nu delas av FN:s klimatpanel, IPCC och Al Gore. De har båda arbetat i många år för att vetenskapligt dokumentera klimatförändringarna och har också agerat kraftfullt för att sprida kunskapen till allmänhet och beslutsfattare. Nobelkommittén har visat stort mod då den så tydligt kopplar klimatförändringarna till fredsfrågan. Anpassning till klimatförändringarna, handel med kvoter och I-världens bistånd är områden som är tätt knutna till freds- och rättvisefrågor”, fortsätter Truls Gulowsen. Presskommentar 2007-10-12