10/07.07 Öland:På slaget tre kom kungen och drottningen ut från Solliden,blommor överräcktes av 9-åriga Lovisa från England I år hade Lasse Trofast fått den äran och till ackompanjemang av Helen Olsson sjöng han sånger av Birger Sjöberg, Mats Paulsson och Fred Åkerström . Priset Årets Ölänning startades, som sagt, av Kay Wiestål själv och delades ut för första gången år 1980. Det betyder att Kay själv får utmärkelsen som den tjugoåttonde Årets Ölänning.