25/07-06 Kalmar : Sofia Loell ett namn att lägga på minnet .