06/06-06 Kalmar :Nationaldagsfirandet med kanonsalut Kalmar.KL 14.00 är det sedan underhållning på Stortorget med bl.a. Häjkon Bäjkon.