29/05/08 Brand i Rifas gamla lokaler. Det är inte känt om någon person har skadats.