06/05/07 SR Gävleborg - 2007-04-03 Försäkirngskassans anställda får personlarm till SOS Alarm Nu ska handläggare vid Försäkringskassan som kontrollerar hur folk utnyttjar bidrag m m få mobila personlarm som är kopplade till SOS Alarm. Det händer nämligen att man utsätts för hot och våld i sitt arbete. Larmet är ett nytt mobilt larmsystem och är direktkopplat till SOS Alarm. Ca 190 anställda per år anmäler att de utsatts för hot. 25 procent av hoten polisanmäls.