12/08-07Alla generationer hittade något på KALMAR STADSFEST 2007 Jan Friberg med barnbarnet väntade på Magnus Carlsson. Foto :Lennart Svensson/Foto: Magnus Carlsson kalmarcity.se