01/09-07 :Fjorton olika deltidsbrandkårer från olika delar av Kalmar län gjorde i dag upp i brandkårens länsmästerskap.Arrangör:Deltidsbrandkåren i Voxtorp.Rumskulla vann tävlingen. Text: Lennart Svensson