19/11-06 En brand inträffade i en lägenhet på Två brödersväg i Kalmar .Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde snabbt få elden under kontroll.