08/09-06 En trafikolycka mellan en personbil och en motorcykel inträffade på eftermiddagen vid Statoil Norra Vägen i Kalmar.